Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Tidaholm får bra betyg av företagen

Företagsklimatet i Tidaholm blir bara bättre och bättre; det visar Svenskt näringslivs årliga enkät. Tidaholm placerar sig högre än tidigare år på flera viktiga punkter.

För andra året i rad ser en förbättring på många av de områden som Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet berör.

 

- Inom kommunen har vi satt fokus på frågan och att förbättra företagsklimatet finns med i vårt målstyrningsarbete.

 

Politiken fattade beslut om strategin för ett förbättrat företagsklimat i januari förra året och vi arbetar efter den, säger Näringslivschef Malin Lundberg.

 

Många medarbetare inom olika verksamhetsområden genomgår just nu en utbildning med namnet ”Förenkla helt enkelt”. Utbildningen syftar till att hjälpa kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Sedan förra våren finns också ett aktivt näringslivsråd i Tidaholm, och just punkten ”dialog” är något som företagen anser har förbättrats.

 

- Vi ska absolut inte slå oss till ro med detta utan fortsätta utvecklingsarbetet och tar nu tag i den handlingsplan som vi gemensamt har tagit fram i Förenkla-utbildningen. I den har vi bland annat med punkterna information, upphandling och kundkontakt. Vi siktar på att bli ännu bättre, säger Lundberg.

 

Se hela undersökningen här:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-23

Kontakt

Näringslivschef

Malin Lundberg

0502-60 63 89

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning