SKL har granskat kommuners arbete med e-tjänster

I Tidaholm är arbetet under utveckling men man placerar sig ändå bra i förhållande till andra kommuner av samma storlek.

SKL:s undersökning visar att många kommuner satsar för att kunna erbjuda olika typer av e-tjänster och mobilapplikationer. Samtidigt saknar var femte kommun e-tjänster helt.


Undersökningen visar att kommunerna erbjuder allt från noll till 140 e-tjänster. 46 procent av kommunerna erbjuder appar (mobilapplikationer). Det är en kraftig ökning jämfört med förra mätningen 2011 då endast 15 procent av kommunerna hade appar.

Tidaholms resultat

Delar av resultatet i undersökningen har sammanvägts i ett index där kommunerna rankas. Tidaholms kommun hamnar i rankingrupp 8 av totalt 15 grupper. Resultatet är bra i förhållande till andra kommuner i Skaraborg. Bäst i länet är Skövde som hamnat i grupp 4.


För att få ett bra resultat krävs satsning på e-tjänster, appar och medborgardialog. Det ska också finnas styrdokument och utsedda ansvariga. Tidaholm är i början av utvecklingen men redan nu finns ett antal e-tjänster som ska bli betydligt fler under hösten 2014. Inom kommunen finns också planer på att komplettera nuvarande turistapp med en kommunapp där medborgaren själv kan välja innehåll utifrån behov och livssituation. Tidaholms kommun planerar också för övergång till digitala trygghetslarm.

Enkätresultatet i korthet

  • 81 procent, eller fyra av fem, av kommunerna erbjuder e-tjänster.
  • De vanligaste e-tjänsterna är boka och låna om böcker, låna e-böcker och e-tjänst för att ansöka om förskola. Även göra felanmälan, söka jobb inom kommunen och ansöka om gymnasieprogram är exempel på vanliga e-tjänster som kommunerna erbjuder.
  • 57 procent av kommunerna anger att utvecklingen av e-förvaltning är ett högt prioriterat område.
  • 46 procent av kommunerna erbjuder appar. Det handlar om appar för till exempel felanmälan, matsedel för skolan, turistinformation eller betala parkering.
  • 62 procent av kommunerna använder sociala medier för att kommunicera med invånarna.
  • Fyra av fem kommuner har påbörjat omställningen från analoga till digitala trygghetslarm.


Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-06-23

Kontakt

IT-chef

Lena Arnoldsson

0502-60 60 40

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt