Samverkan mot buskörning

Tidaholms kommun och polisen får regelbundet rapporter om att personer ”buskör” i centrala Tidaholm på kvällar och nätter. I samverkan mellan polis och kommun är frågan prioriterad och nu kommer även räddningstjänsten med i arbetet.

Under samverkansmöten träffas kommun och polis regelbundet för att utbyta information och lägga upp gemensamma handlingsplaner. Buskörningen är en av de punkter som ofta lyfts på dessa möten.


- Att alla i Tidaholm ska kunna känna sig trygga är en självklarhet för oss. Vi har ett väl fungerande samarbete med polisen och att bekämpa den så kallade buskörningen är en av de saker vi prioriterar från båda håll, säger Anna-Karin Skatt, kommunalråd.


I helgen gjorde polisen en insats på plats i Tidaholm en kväll då buskörningen pågick. Kommunen har en annan roll och ett exempel är att se över trafikmiljön inne i centrum. Under de senaste åren har en rad åtgärder genomförts för att försvåra för dem som inte uppför sig i trafiken. Det tydligaste exemplet är rondellen vid Centralplatsen som bland annat syftar till att sänka hastigheten genom centrum.


- I det här arbetet har vi alla olika roller. Som kommun kan vi inte gå ut på natten och stanna bilar men vi kan till exempel arbeta för att skapa en trafikmiljö som uppmuntrar till en lugn och trygg trafiksituation, säger Anna-Karin Skatt.


Samverkan utökas

Det är inte bara kommun och polis som vill se ett slut på buskörningen. I dagarna hölls det första samverkansmötet då även räddningstjänsten var med. Räddningstjänstens del i samverkan kommer vara att tillsammans med kommunen och polisen verka förebyggande genom information och utbildning.


Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-01-27

Kontakt

Kommunikatör

Miranda Bergsten
0502-60 60 32

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt