Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Räddningstjänsten får förstärkning av hemtjänsten

Från den 1 mars kommer all nattpersonal i hemtjänsten i Tidaholm att ha direktkontakt med kommunernas samordningscentral, KSC, på Räddningstjänsten och som första resurs kunna åka på larm.

Hemtjänsten i Tidaholm rör sig i kommunen dag som natt och finns ofta utanför tätorten. Nu ska deras fordon utrustas med kommunikationsverktyget Rakel så att personalen på kommunernas samordningscentral på räddningstjäns-ten ser var fordonen finns. Kommer det in ett larm och en av hemtjänstens bilar befinner sig i närheten kommer de att få frågan om att åka på larmet.

 

Vid exempelvis ett hjärtstopp kan tiden det tar att nå en person vara livsavgöranade. Men hemtjänstens fordon kommer också att utrustas med enklare släckutrustning och annat material för att personalen ska kunna vara behjälpliga även vid mindre bränder och olyckor.

 

Samarbetet är bland de första i sitt slag och på sikt är förhoppningen att kunna sprida arbetssättet till fler kommuner.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-02-19

Kontakt

Brandmästare

Christian Carlsson

0515-88 58 13

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning