Projekt ska skapa jämlik hälsa för barn

Tidaholms kommun vill säkerställa lika förutsättningar för en jämlik hälsa för alla barn, 0-5 år. Projektet får nu stöd från folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen.

- Den viktigaste insatsen är den som görs tidigt – då skapar vi förutsättningar för ett gott liv. Målet med projektet är att vi ska bli ännu bättre på att arbeta tillsammans för att tidigt kunna stötta dem som behöver det, säger Anna-Karin Skatt, kommunalråd i Tidaholm.


- Tidaholms kommun har beviljats 375 000 kronor för att driva projektet under 2014, efter det finns möjlighet att söka för ytterligare två år. Förhoppningen är att metoderna som arbetas fram ska kunna spridas till fler kommuner i Västra Götaland.


Ledordet i projektet är samverkan. Målet är att aktörer som MVC, BVC, Familjecentralen, utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen ska hitta vägar för att samarbeta i syfte att tidigt identifiera dem som är behov av extra stöd. 


- I Tidaholm vill man skapa ett strategiskt och långsiktigt arbetssätt som stärker samverkan och överbryggar stuprörstänk när det gäller hälsofrämjande och förebyggande arbete för barn 0-5 år. Detta ligger helt i linje med vårt uppdrag att stötta och sprida åtgärder för en mer jämlik hälsa i Västra Götaland, säger Jan Alexandersson (V), ordförande folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen.


- Idag arbetar vi med den här frågan var och en från sitt håll. När vi istället gör det gemensamt, det är då vi blir starka. Det vinner alla på; det lilla barnet, familjen och samhället, säger Anna-Karin Skatt.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-08-21

Kontakt

Projektledare

Marie Anebreid
0502-60 64 46

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt