Öppna Jämförelse Folkhälsa  2014

Unga kvinnor i Tidaholm deltar mer i aktiviteter arrangerade av idrotts-föreningar idag än år 2009. Det är ett av resultaten som framkommer i en rapport som presenterades den 15 december.

Bakom rapporten står Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är andra gången under-sökningen genomförs, första gången var 2009.


Jämfört med resultatet från Öppna Jämförelse Folkhälsa 2009 har Tidaholms kommun förbättrat sig på 8 punkter.

Positiva resultat

Särskilt positiva resultat för Tidaholms kommun är:

  • ’Slutförda gymnasiestudier’ som har förbättrats från 77 % till 80,9 %
  • ’Pedagogisk utbildning inom förskolan’ som har gått upp från 44,7 % till 56,1 %
  • ’Deltagartillfällen i idrottsföreningar’ bland unga i åldern 13-20 år har förbättrats från 22 deltagartillfällen till 25 och här är det unga kvinnor som står för ökningen

- Dessa är glädjande resultat men vi får inte nöja oss med dem. Istället ska vi fortsätta att utveckla dessa områden där det är möjligt så att re-sultaten blir ännu bättre till nästa gång rapporten ges ut, säger Therese Falk.

Utmaningar

  • Tidaholms kommun har särskilda utmaningar när det gäller: 'Behörighet till gymnasieskolan’ som har minskat från 89,3% till 80,6%
  • ’Daglig rökning’ som har ökat från 11 % till 13 %
  • ’Långtidsarbetslöshet’ som har ökat från 1,74 till 3,31

- Att det ser ut på det här sättet är ingen nyhet för kommunen

med un-dantag avseende siffrorna för daglig rökning. Vi har tidigare sett tren-derna och arbetar aktivt för att vända dem, säger Therese Falk.


Rapporten blev offentlig den 15 december och nästa steg för kommunen är att ta till sig innehållet i sin helhet.

Fakta: Vad är Öppna Jämförelse Folkhälsa?

Bakom rapporten står Socialstyrelsen tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är andra gången som den presenteras, första gången var 2009.

Rapporten syftar till att:

  • öka insyn och öppenhet om vad kommuner och landsting åstadkom-mer
  • stimulera till analyser av sin verksamhet
  • lära av varandra och därigenom förbättra kvaliteten och effektivisera


Rapportens indikatorer har valts i samråd med företrädare för kommuner och landsting samt experter och bygger på data som hämtats från befintliga regis-ter och enkäter som genomförs regelbundet. Indikatorerna som fanns i ÖJ Folkhälsa från 2009 har använts och fyllts på utifrån uppföljning och syn-punkter från kommun- och landstingsföreträdare.


De uppgifter som presenteras i den rapporten beskriver inte hela folkhälsoom-rådet och tar heller inte upp allt som är viktigt att veta om folkhälsa. Resultaten behöver kompletteras med andra underlag som finns tillgängliga inom organi-sationer samt bedömas och analyseras regionalt och lokalt.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-12-16

Kontakt

Folkhälsoplanerar

Therese Falk

0502-60 60 55


Barn- och utbildningschef

Börje Hallin

0502-60 68 15


Här finns hela rapporten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt