Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ny placering av Forsenskolans moduler

Forsenskolan kommer att få fler tillfälliga lokaler. Placeringen av dem var från början planerad till att ställas ovanpå de redan befintliga men kommer du placeras på annan yta.

Det råder platsbrist i kommunens skolor. Tekniska förvaltningen har undersökt olika lösningar och kommit fram till att bästa tillfälliga lösningen är att komplettera befintliga moduler i anslutning till Ugglans förskola med en andra våning för att göra plats för tre klasser ur årskurs fem. Miljö- och byggnadsnämnden har beviljat bygglov men kommunen har erhållit indikationer på beslutet kommer att överklagas.

 

En överklagan innebär att lokalerna inte kommer att vara klara till terminstart. För kommunen är det viktigt att försäkra sig om att eleverna har lokaler att vara i när terminen börjar. Efter överläggningar mellan miljö- och byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har beslut att tillfälligt placera de nya modulerna på gräsytan framför Forsenskolan fattats. För eleverna i åk 5 blir det ingen större förändring, bortsett från att eleverna får närmare till Forsenskolan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-06-27

Kontakt

Johan Lindell

0502-60 67 45

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning