Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ny organisation för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

Brandbil kör ut från brandstationen i Tidaholm

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (SMS) stärker sin utryckande organisation för att arbeta med det breda samhällsskydduppdraget inom kommunerna Falköping, Götene, Skara och Tidaholm. 

I maj månad sa ett 40-tal deltidsbrandmän upp sig inom Samhällsskydd mellersta Skaraborg. 24 av uppsägningarna kom från Tidaholm, fyra från Falköping (Floby) och 15 från Götene. Från Skara har inga uppsägningar inkommit.

 

- Vi har efter det haft en dialog med var och en och erbjudit dem att ta tillbaka sina uppsägningar, säger Dan Hovskär, ordförande i nämnden för Samhällskydd mellersta Skaraborg.

 

- Vi fick akut ta tag i problemet, och det gör vi med ny, stabilare organisation: Lösningen på problemet är fler heltidsanställda. Det kommer att finnas heltidsstyrkor även i Tidaholm och Götene, där det inte funnits tidigare. Våra kommuner får en höjd kompetens och förmåga som är bättre fördelad till alla tätortorterna. Detta medför att räddningsstyrkan snabbare kan hjälpa våra medborgare, säger Stefan Swenson, samhällsskyddschef.

 

Den nya organisationen

Tidaholm kommer att bemannas med 2 heltidbrandmän, två deltidsbrandmän och 1 styrkeledare dygnet runt.

 

Götene kommer att bemannas med 2 heltidsbrandmän, 2 deltidsbrandmän och 1 styrkeledare dygnet runt.

 

I Skara har ingen deltidsbrandman valt att säga upp sig. Där kommer det att finnas två heltidsbrandmän, 4-5 deltidsbrandmän och en styrkeledare dygnet runt.

 

I Floby, som ligger i Falköpings kommun, kommer det att finnas en styrkeledare på deltid och 2-3 deltidsbrandmän dygnet runt.

 

I Falköping är det oförändrat, med 1 styrkeledare och 4 heltidsbrandmän.

 

 

Anspänningstiden, tiden från det att larmet går till att räddningsstyrkan ska lämna brandstationen, är 90 sekunder för heltidsbrandmän och 5 minuter för deltidsbrandmän. Störst skillnad med den nya organisationen blir det för Tidaholm och Götene, som tidigare inte har haft heltidsbrandmän, då hjälpen kommer ut snabbare.

Offensiv enhet

Den offensiva enheten jobbar förebyggande med främst utbildningar på skolor, fritidshem och övriga kommunala förvaltningar. De tar tag i oron och visar sig i samhället. Idag finns en offensiv enhet, men med den nya organisationen kommer det att finnas två. En för Skara - Götene, och en för Falköping - Tidaholm.

 

- Den offensiva enheten kommer att ha eget fordon. Kommunsamordningscentralen (KSC) kan då se var den offensiva enheten befinner sig och är de närmast olyckan får de åka på larm. Detta gör att vi snabbare kan ge service till medborgarna, säger Christian Carlsson, enhetschef för stöd/utveckling.

 

Rekrytering

Åtta heltidsbrandmän och tio deltidsbrandmän ska rekryteras omgående. Den 28 augusti löper uppsägningstiden ut för deltidsbrandmännen och den nya organisation kommer att starta.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-06-30

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning