Kommunen satsar för en säker E20

Det är fortfarande 8 mil av E20 genom Västra Götaland som ännu inte är mötesseparerad. Nu samlar sig kommunerna, Västra Götalandsregionen och näringslivet för att skynda på utbyggnaden av E20 till en högre säkerhet och bättre standard.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen vill Tidaholms kommun medfinansiera en högre standard på de fem sträckor som ännu inte är utbyggda. En förutsättning för en eventuell medfinansiering är att staten prioriterar in en utbyggnad av samtliga fem etapper i nationell plan för 2014-2025. Målet är att medfinansieringen ska bidra till att staten ska investera ytterligare 2,7 miljarder så att samtliga sträckor byggs ut till fyrfältsväg.


I en studie från april 2012 konstaterar Trafikverket att säkerhetsskäl talar för att vägen blir utbyggd. Under perioden 2005-2012 inträffade många allvarliga olyckor på E20. Då omkom 33 personer och 126 personer skadades svårt. Enligt Trafikverket berodde 75 procent av dessa olyckor på vägens otillräckliga standard. En utbyggd E20 skulle ha förhindrat 18 dödsolyckor, räddat 25 liv och minskat antalet svårt skadade personer med 105.


För Tidaholm kommuns del handlar investeringen om 6 miljoner kronor, en kostnad som kommer att delas upp på 15 år.


Västra Götalandsregionen beslutade tisdagen den 4 juni att ställa sig bakom avsiktsförklaringen, som Tidaholm kommun redan ställt sig bakom den 27 maj. Den 14 juni presenterar Trafikverket sitt remissförslag till nationell plan.


Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2013-06-13

Kontakt

Kommunchef
Günther Hähnert
0502-60 60 20


Skaraborgs kommunförbundet:

Infrastruktursamordnare

Gunnar Carlsson

0500-49 72 36

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt