Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunen bryter negativ trend

Tidaholms kommun klättrar på listan som visar vart det är mest attraktivt att starta upp en verksamhet. Efter ett par år med en nedåtgående kurva är kommunen nu på väg uppåt.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Av dessa kommuner placerade sig Tidaholms kommun under 2015 på 233:e plats. Årets undersökning visar att kommunen klättrat 47 placeringar och ligger nu på 186:e plats.

 

Syftet med undersökningen är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från Statistiska centralbyrån och UC.

 

Att förbättra företagsklimatet har Tidaholms kommun numera som en strategisk målsättning. Sedan 2015 har det tagits fram en separat strategi för ett förbättrat företagsklimat och vi har börjat arbeta med flera aktiviteter för att på olika sätt bli bättre. Vi har nu nått den första målsättningen som var att bryta den negativa trenden och siktar på nästa som är att bibehålla och få en förbättring med stabilitet.

 

Se hela redovisningen av Svenskt näringslivs undersökning på deras hemsida. Öppnas via länken nedan.

 

Undersökning av Svenskt Näringslivlänk till annan webbplats

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-09-20

Kontakt

Titel

Malin Lundberg

0502 - 60 63 89

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning