Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Gör kommunen rätt?

Har du fått SCB:s medborgarenkät? Att svara på frågorna är ett enkelt sätt att påverka hur kommunen ska prioritera framöver.

Hur nöjd är du med tillgången på gång- och cykelbanor i Tidaholm? Vad tycker du om nöjesutbudet? Hur tryggt och säkert kan du vistas utomhus på kvällar och nätter?

 

Detta är exempel på frågor i SCB:s medborgarundersökning där Tidaholm deltar. Undersökningen är utskickad till slumpvis utvalda Tidaholmare som får möjlighet att berätta vad de tycker.

 

- För oss är det jätteviktigt att få veta vad du som bor i kommunen tycker. Svaren i enkäten ligger till grund för hur vi prioriterar arbetet inom kommunen. Är du utvald så gör din röst hörd – svara på enkäten så vi får veta vad du tycker! säger Lena Ask, kvalitets-och utvecklingsstrateg på Tidaholms kommun.

 

Det är bara du som fått enkäten skickad till dig som har möjlighet att svara på frågorna. De som fått den är slumpvis utvalda och resultatet ska spegla vad alla Tidaholmare tycker. Därför är det extra viktigt att du som fått enkäten svarar!

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-09-15

Kontakt

Kvalitets- och utvecklingsstrateg

Lena Ask

0502-60 69 10

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning