Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Gemensam räddningstjänst för fyra kommuner

Räddningstjänsterna Falköping-Tidaholm och Skara-Götene har slagits ihop.

Den nya organisationen Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, med operativ ledning och den nya kommunsamordningscentralen (KSC) placerad i Falköping, började gälla 1 januari 2017.

 

Räddningstjänsterna Falköping-Tidaholm och Skara-Götene har tillsammans bildat en ny organisation och gemensam nämnd för att öka säkerheten till medborgarna. Falköping kommer att vara s.k.värdkommun, vilket innebär att driften följer Falköpings kommun där personalen också har sin anställning. Samtliga brandstationer kommer att var kvar. Skara och Götene kommer att förstärkas med funktioner dygnet runt.

 

Den gemensamma nämnden är politiskt sammansatt från de fyra kommunerna. Verksamheten kommer bli effektivare och erbjuda ett bättre skydd för medborgarna, säger Conny Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i värdkommunen Falköping.

 

De gemensamma resurserna ger möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och det breda samhällsskydd som medborgarna har behov av idag. Andra positiva effekter är att de cirka 160 medarbetarnas kompetens kan användas på ett effektivare sätt.

 

Namnändringen

Den nya organisationen får ett nytt namn. Namnbytet ska spegla det bredare uppdrag som nämnden får, där ”Samhällsskydd Mellersta skaraborg” blir det samlande begreppet. Verksamheten breddas från traditionell räddningstjänst till att ge service som rör säkerhet och skydd till de kommunala verksamheterna och medborgarna dygnet runt, alla dagar om året.

 

Den nya gemensamma organisationen blir slagkraftigare och förbättrar vår insatsförmåga i de olika kommundelarna, säger Stefan Swensson, chef för räddningstjänsten Falköping-Tidaholm.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-01-03

Kontakt

Räddningstjänsten

Dagtid 0515-88 58 00
Övrig tid 0515-88 58 80
Press/Media 0515-88 79 99

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning