Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Gemensam räddningstjänst

Nu är det klart att räddningstjänsterna i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene samordnas och bildar en gemensam organisation och räddningsnämnd.

Den nya organisationen, med operativ ledning och den nya kommunsambandscentralen (KSC) placerad i Falköping, börjar gälla från 1 januari 2017.

 

Sammanslagningen av räddningstjänsterna Falköping – Tidaholm och Skara – Götene genomförs för att öka tryggheten och säkerheten för medborgarna i de fyra kommunerna.

 

Ökat samhällsskydd

De gemensamma resurserna ger möjlighet till fortsatt utveckling av det förebyggande arbetet och det breda samhällsskydd som medborgarna har behov av. Tanken är också att KSC i framtiden ska utvecklas.

 

Andra positiva effekter är att medarbetarnas kompetens kan användas på ett effektivare sätt och att bedömningen av insatser blir mer likartad. Totalt berörs 160 medarbetare. I och med sammanslagningen kommer Skaraborg hädanefter ha tre räddningstjänster - östra, västra och mellersta, där Tidaholm kommer tillhöra den mellersta. För medborgarna ska dock inte förändringen märkas.

 

Namnändring

Den nya organisationen ändrar namn. Namnbytet ska spegla det bredare uppdrag som nämnden får, där ”samhällsskydd” blir ett samlat begrepp. Verksamheten breddas från traditionell räddningstjänst till att ge service till de kommunala verksamheterna och medborgarna dygnet runt, alla dagar om året. 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-10-18

Kontakt

Räddningschef

Stefan Swenson

0515-88 58 01
0767-74 94 97

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning