Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Frågor och svar om evakueringsplatser

Nedan finns frågor och svar om eventuella evakueringsplatser i Tidaholm.

Vilken typ av boende kan bli aktuellt?

Det som efterfrågas är evakueringsplatser vilket innebär tillfälliga platser för personer som sedan ska vidare till annat boende. Det saknas dock även andra typer av boenden.


När kan inflyttning vara aktuellt?

Om, och i så fall när, Migrationsverket vill få tillgång till Röda skolan vet vi inte. Om vi får besked om att de vill ha tillgång till lokalen så kommer det att ta några veckor att iordningställa den.

Hur många kan bo i skolan?

Förslaget från kommunen är att 50 personer ska kunna bo i Röda skolan.


Vad behöver man göra med Röda skolan för att det ska gå att bo där?

I den Röda skolan finns flera mindre rum som går att anpassa till boende. Det finns också större rum som passar för gemensamhetslokaler. Det finns WC men det behöver ordnas med möjlighet till duschar. Byggnaden är sedan tidigare godkänd för övernattning.


Varför används inte den så kallade ”mellanstadielängan” på Kungsbroområdet?

Eftersom det finns ett rivningsbeslut på den så kallade ”mellanstadielängan” är den inte lämplig att använda som boende.


Hur länge kan Röda skolan användas som boende?

I dagsläget är alla prognoser för hur många som kommer att söka asyl i Sverige framöver osäkra. Det går inte att säga hur länge behovet av evakueringsplatser finns och därmed inte hur länge skolan kan behöva användas, om Migrationsverket vill utnyttja den.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-10-27

Kontakt

Integrationssamordnare

Patrik Broberg

0502-60 67 62

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning