Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Föreläsning om friska arbetsplatser

Upprop - För ett friskare Tidaholm bjuder in till en föreläsning om hur man skapar friskare arbetsplatse

Den 18 september bjuds beslutfattare och chefer i Tidaholm in till en föreläsning med Magnus Svartengren. Svartengren är professor i arbets- och miljömedicin samt överläkare på arbetsmiljöverket. Han arbetar för att öka kunskapen om kopplingen mellan arbete, miljö och hälsa.

Svartengren kommer bland annat att lyfta frågor som: Behöver arbetsplatsen gynna individen för att organisationen ska utvecklas? Vad utmärker arbetsplatser med få sjukskrivningar? Vilka åtgärder bör en organisation satsa på?

Föreläsningen riktar sig till beslutsfattare och chefer inom både offentlig- och privat sektor.

Om Upprop – För ett friskare Tidaholm

Föreläsningen är en aktivitet inom projektet Upprop - För ett friskare Tidaholm som är ett drivs av Närhälsan Tidaholm, Försäkringskassan och Tidaholms kommun, med samverkan med Arbetsförmedlingen. Syftet är att arbeta för att färre personer ska bli långtidssjukskrivna och att fler av dem som idag är sjukskrivna ska kunna komma tillbaka i arbete

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-07-22

Kontakt

Kommunlots

Pernilla P Olsson

0502-60 64 87

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning