Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Flyktingsituationen presenterades på kommunfullmäktige

På det senaste kommunfullmäktigesammanträdet presenterades hur flyktingmottagandet i Tidaholms kommun har sett ut under hösten. Nu finns hela sammanträdet att se här på hemsidan.

Kommunfullmäktige

De som höll i presentationen var Socialchef Bengt Höglander och Johan Lindell, verksamhetschef för mottagningsenheten inom skolan, 

Via länken nedan hittar du websändningar från samtliga sammanträden, punkten som berör flyktingsituationen är nummer 9 i dagordningen från mötet den 25 januari 2016.


  1. Sändningar från kommunfullmäktige

 

Nedan följer en sammanfattning av huvuddragen i presentationerna.

Mottagandet av ensamkommande barn

Bengt Höglander beskriver hur mottagandet av asylsökande under 2015 blev något helt annat än de prognoser Migrationsverket hade för året.

 

- Vi hade en överenskommelse med Migrationsverket om att vi skulle hålla tio platser för asylsökande barn till deras förfogande, säger Bengt Höglander.

 

Siffran för det totala mottagandet blev betydligt högre då Migrationsverket under 2015 anvisat 79 asylsökande barn till kommunen.


Bengt Höglander beskriver också hur barnen är placerade i olika typer av boenden men att det saknas platser. I december var kommunen tvungen att avbryta sitt mottagande av ensamkommande barn då det inte fanns någon möjlighet att hitta boendeplatser. Kommunen har 42 platser i egna boenden men fler boenden behöver öppnas.

 

Prognoserna inför 2016 är mycket osäkra. ID-kontrollerna har medfört att det nu kommer väldigt få ensamkommande barn, cirka 100 barn per vecka. Osäkerheten kring hur många som kommer att söka asyl i landet under 2016 gör att det är mycket svårt för nämnden att planera arbetet.

Nyanlända i skolan

Johan Lindell beskriver läget för skolan i Tidaholm. Där har en mottagningsenhet, kallad ”Språkslussen”, öppnat och är en viktig del i mottagandet av nyanlända elever.  Från sista juli 2015 har det kommit 104 nya elever till Tidaholms skolor, 37 elever till gymnasiet och 67 till grundskolan.

 

- Vi försöker att inte göra skillnad på olika kategorier av elever. De elever vi har och de som ansöker om skolgång i Tidaholm, de är våra elever och de ska lyckas! säger Johan Lindell.

 

Av de nyanlända eleverna har 78 fått en klassplacering i grundskolan men det finns en kö av elever som väntar på att få börja. På gymnasiet har man precis kunnat ta in alla elever i kön och det går nu 86 nyanlända elever på Rudbecksgymnasiets introduktionsprogram.

 

Fortsatta utmaningar för skolan är att hitta tvåspråkig personal, både pedagoger och studiehandledare, samt att utveckla formerna för samhällsintroduktion och integration, både i skolan och i samhället i stort. Det behöver också hittas långsiktiga lösningar för ändamålsenliga lokaler.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-01-29

Kontakt

Receptionen

0502-60 60 00

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning