Demokratiberedning i Tidaholms kommun

Kommunfullmäktige har inrättat en demokratiberedning som ska verka för en väl fungerande demokrati i Tidaholms kommun.  
Samtliga partier är representerade i beredningen.

Beredningen ska verka under mandatperioden 2011-2012 och består av 8 ledamöter. Ordförande är Erik Ezelius (S) och vice ordförande är Peter Friberg (M).

Demokratiberedningen kommer bland annat att arbeta för att utveckla former för samverkan med och deltagande från medborgarna i kommunen.

Andra arbetsområden är att:
• fördjupa demokratin för medborgare och förtroendevalda.
• främja att medborgarnas åsikter och idéer tas tillvara i den politiska processen.
• följa upp och utvärdera beslutade förslag inom sitt område.
• fungera som remissinstans i frågor som handlar om demokratin och dess utveckling.

Om du vill läsa mer om beredningen klicka på länken nedan.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2012-09-19

Kontakt

Erik Ezelius
0502- 715 40
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt