Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Del av Ånarundan stängs av

På grund av gallringsarbete kommer från och med 3 oktober den privatägda delen av Ånarundan att stängas av.

Delen av Ånarundan kommer att hållas avstängd en längre tid och skylt kommer att markera startområde för avspärrning. Eftersom många av träden är i dåligt skick och kan splittras vid fällning behövs ett säkerhetsavstånd på 100 meter. Gallring kommer att ske från kommunens gräns upp till Baltaks bro, på båda sidor om Tidan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-09-28

Kontakt

Markägare

Yvonne Andersson-Johansson

0706 - 932 767

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning