Debattglädje hos kommunfullmäktiges ledamöter

Den första allmänpolitiska debatten genomfördes i Tidaholms kommunfullmäktige måndagen den 31 oktober. Under cirka en timmes tid diskuterade och tvistade kommunfullmäktiges ledamöter en rad olika kommunpolitiska frågor.  
Under den allmänpolitiska debatten diskuterade ledamöterna bland annat:
• Kommunpolitiska mål och ambitioner för socialdemokraterna i Tidaholm
• Upphandlingsfrågor och matkvalité vid kommunens kök
• Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
• Kommunens näringslivs- och arbetsmarknadspolitik samt strategier samt bristen på strategier att nå uppsatta mål
• Kungsbroområdets framtida användning
• Fosilfri energianvändning, drivmedel för kommunens fordon och biogasstation i Tidaholm
• Viljan samt oviljan att prova alternativa driftsformer för kommunal verksamhet
• Den kommunala budgetprocessen
• Genomlysning av de kommunala verksamheterna

Den allmänpolitiska debatten kommer i fortsättningen att anordnas två gånger per år.

Om du vill lyssna på en bandad ljudupptagning från kommunfullmäktiges sammanträde och den allmänpolitiska debatten kan du göra det via kommunens hemsida. Tyvärr har den första delen av den allmänpolitiska debatten, på grund av tekniska problem, fallit bort.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2012-09-19

Kontakt

Tommy Larsson
0502- 60 60 52
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt