Bun-ordförande lämnar sitt uppdrag

Mimmi Pirttilä (S) väljer att lämna sitt uppdrag.

Den revisionsrapport som kommer kommunen tillhanda den 15 maj innehåller bland annat kritik mot hur ett ärende hanterats av Barn- och utbildningsnämnden. Med anledning av kritiken har Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Mimmi Pirttilä (S), valt att lämna sitt uppdrag. Barn- och utbildningsnämndens vice ordförande Johan Liljegrahn (M) går tills vidare in som högste ansvarig politiker i nämnden.

Revisorernas rapport blir en offentlig handling i samband med överlämnandet till kommunen. Då berörda politiker och tjänstemän tagit del av rapporten kommer ytterligare information om dess innehåll och hur kommunen kommer att hantera uppgifterna i den att publiceras på kommunens intranät och hemsida.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-05-15

Kontakt

Kommunchef

Günther Hähnert
0502-60 60 20

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt