Budget 2015 beslutad

Nu har beslut fattats om 2015 års budget.  Den medför bland annat oförändrad skatt.

En avgörande ansats i budgetarbetet har varit att skapa realistiska förutsättningar för kommunens verksamheter samt att bygga upp en buffert. 


- Vår verksamhet ska styras av efterfrågan och behov hos våra medborgare. Med en ny budgetmodell, fördelningsmodellen, blir detta tydligt. Vi har också skapat en buffert som ska användas för oförutsedda utgifter under det kommande året. På så sätt blir budgeten följsam, säger Anna-Karin Skatt, kommunalråd.


Att nå balans i budgeten och uppnå överskottsmåletmotsvarande 2 procent av skatteintäkterna är ett långsiktigt arbete. 2015 års budget visar på goda förutsättningar att nå målet.

Oförändrad skatt och ny förskola

Skatten blir oförändrad inför 2015 men, bland annat tack vare ökad befolkning i Tidaholm, beräknas skatteintäkterna öka. Det gör att kommunen kan möta ökade kostnader från verksamheterna och samtidigt presentera en budget i balans.


Två av de största investeringarna under 2015 kommer att vara bygget av en ny förskola på Helidsområdet samt renovering och tillbyggnad av Björnens förskola. Byggnationerna kommer att ersätta hyrda moduler.


En av de poster som beräknas minska under året är kommunens elkostnader. Ett nytt elprisavtal beräknas sänka kostnaden med 1,3 miljoner.

Hela budgeten

Inom kort kommer hela budgeten för 2015 att finnas tillgänglig på kommunens hemsida.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-12-17

Kontakt

Ekonomichef

Göran Andersson

0502-60 60 25

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt