Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bostadshus på Kungsbro

Då aldrig någon överklagan lämnades in har nu klartecken givits till att påbörja byggnation av flerbostadshus på Kungsbroområdet.

Turerna har varit många kring vad som ska hända med Kungsbroområdet.

 

En överklagan rörande detaljplanen för bostadshus i området lämnades in - en överklagan som Mark- och miljödomstolen i maj avvisade. Den avvisades på grund av att den kom in för sent. De överklagande fick till 29 juni på sig att överklaga avvisandet. En överklagan lämnades aldrig in, vilket innebär att byggnationsprocessen kan påbörjas.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-07-04

Kontakt

Teknisk chef

Kjell Jonsson

0502-60 60 85

 

Förvaltningschef Miljö- och bygg
Peter Lann
0502-60 60 98

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning