Årsredovisning 2011 Tidaholms kommun

Under kommunfullmäktiges sammanträde 23 april presenterades årsredovisningen för verksamhetsåret 2011.
Årsredovisningen visar ett resultat för kommunen på 3,3 miljoner kronor.

Årets resultat på 3,3 miljoner kronor innebär att balanskravet enligt kommunallagen är uppfyllt. Balanskravet innebär att kommuner och landsting ska redovisa ett resultat där intäkterna överstiger kostnaderna.

Tidaholms kommun har däremot ett finansiellt mål som innebär att årets resultat ska uppgå till två procent av skatteintäkterna. Detta mål uppfylldes inte under år 2011.

Flera av kommunens verksamheter har under år 2011 uppvisat kraftiga negativa budgetavvikelser, bland annat social- och omvårdnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden.

De finns flera olika orsaker till att nämnderna redovisar underskott, bland annat har utgifter för vård av barn och unga ökat, kostnader för snöröjning och återställningsarbete har varit höga samt att två nya förskoleavdelningar har inrättats på grund av den stora efterfrågan av förskoleplatser.

Om du vill läsa årsredovisningen samt verksamhetsberättelserna klicka på länken nedan

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2012-05-15

Kontakt

Göran Andersson
0502- 60 60 25
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt