Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

72 timmar

Hur förberedd är du ifall en kris skulle inträffa? Det har tagits fram en folder vars syfte är att informera om hur man klarar sig i tre dygn utan omgiviningens hjälp.

Sverige är ett modernt land där de flesta av oss lever ett säkert och tryggt liv med alla tänkbara bekvämligheter. Men ett modernt samhälle är också ett sårbart samhälle. Hur beredd är du om något skulle hända? Alla människor har ett eget ansvar för sin och sina näras säkerhet. Vid en kris kommer samhällets resurser till en början framför allt att användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn. I foldern ”Så här klarar du dig i tre dygn” får du tips och råd om vad du bör ha hemma för att klara dig de första dygnen. Ladda ner foldern nedan.

  > 72 timmarPDF

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-05-25

Kontakt

Informatör

Mattias Nilsson

0502-60 60 32

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning