Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Samhällsstörningar och extraordinära händelser

Brandmän vid en brandbil

Kommunen förbereder sig på flera olika sätt för att hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser.

 

En samhällsstörning eller extraordinär händelse kan till exempel vara ett längre elavbrott, en svår olycka, ett avbrott i dricksvattenförsörjningen eller något annat som avviker från det normala därför behöver hanteras.

Planer och övning

Kommunen har planer för hur vi ska hantera den här typen av händelser och övar regelbundet på att agera utifrån dessa. Det finns en ledningsplan och en kommunikationsplan särskilt framtagna för dessa ändamål. Kommunen genomför också regelbundet risk-och sårbarhetsanalyser i syfte att hitta och förebygga potentiella risker. Utöver de gemensamma dokumenten finns det planer på varje förvaltning om hur man ska agera i olika händelser.

Kommunikationen får ökad betydelse

Under en samhällsstörning eller extraordinärhändelse förstärks kommunens kommunikationsfunktion. Vårt mål är att snabbt kunna sprida information och kommunens hemsida kommer att vara den kommunikationskanal vi prioriterar att uppdatera. Har du frågor kommer det också att finnas möjlighet att ringa till kommunen.

Viktiga telefonnummer

Har du ett akut behov av hjälp ring 112. Här kommer du bland annat i kontakt med ambulans, polis och räddningstjänst.


Andra nummer som kan vara bra att känna till är:

  • 113 13 - nationellt informationsnummer
  • 114 14  - nummer till polisen vid icka akuta händelser
  • 1177 - sjukvårdsrådgivning

POSOM

I Tidaholms kommun finns en beredskap för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). POSOM kan aktiveras under det initiala, akuta skedet av en händelse. POSOM leds av kommunen men har ett nära samarbete med andra aktörer i samhället.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-04

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning