Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Upprop för ett friskare Tidaholm

Ett stetoskop ligger på en laptop

Tidaholm har höga sjukskrivningstal som ligger bland de högsta i Sverige, man har sett en tydlig ökning i antal sjukpenningärenden under 2013 och som tenderar att öka i längd. Sjukskrivningarna är inte enbart en fråga för sjukskrivande instans utan en fråga som berör hela kommunen.

Sjukskrivningarna är fördelade på 1/3 arbetslösa, 1/3 anställning i privat regi, 1/3 i kommunal, landsting och statlig anställning där merparten kommer från kommunen.


Man kan därför inte fokusera arbete på några grupper utan behöver arbeta utifrån alla kommuninvånares individuella problem och behov och lösningar.


Sjukskrivningarna är inte enbart en fråga för sjukskrivande instans utan en fråga som berör hela kommunen.


Nuläget i Tidaholm speglar den nationella bilden där merparten av sjukskrivningarna är kvinnor och andelen som är sjukskrivna pga. psykiska diagnoser ökar.


Andel personer som har vårdbidrag är större i Tidaholm (7,5% av invånarna) än i övriga Skaraborg (5,4%).


I första hand är det önskvärt att en kontakt tas med arbetsgivaren och med arbetsförmedlingen om patienten saknar arbetsgivare.

Syfte och mål

Aktiv sjukskrivning: snabbt agerande från sjukskrivande instans för att ge rätt insatser för den är sjukskriven.


Förebyggande av sjukskrivning: arbetssätt att hitta personer som riskerar sjukskrivning och genom agerande ge rätt hjälp från rätt instans/ instanser.


Målgrupp: Alla personer som bor i Tidaholms kommun som är eller riskerar sjukskrivning.


Mål:

  • Tidaholm ska minska antalet sjukpenningdagar och närma sig snittet i Skaraborg för att sedan fortsätta med ytterligare förbättringar.
  • Hitta ett arbetssätt som är socioekonomiskt lönsamt.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-08-22

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning