Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Fullföljda studier – genom trygghet och studiero

Pojke på bildlektion

Tidaholm är en av flera kommuner i Skaraborg som deltar i det fleråriga projektet Fullföljda studier – genom trygghet och studiero. Skaraborgs Kommunalförbund och Västra götalandsregionen står bakom projektet.

Projektet arbetar utifrån idén att det finns ett samband mellan fullföljda studier och sociala dimensioner i skolan. Genom att bedriva ett relationsfrämjande arbete vill Tidaholms kommun öka elevernas trygghet och studiero i förskolan och skolan, minska skolfrånvaro och kränkningar och därmed öka andelen elever som fullföljer sina studier.

 

Främjar trygghet och studiero

Projektet genomförs i samarbete med forskaren Hélène Jenvén och bygger på Jenvéns egen forskning. Under åren 2017 – 2019 genomförs fortbildning av samtlig pedagogisk personal i Tidaholms förskolor, skolor och gymnasieskola. Fortbildningen ska ge pedagogerna kompetens och medvetenhet om hur elevers normer styr den sociala samvaron i skolan. Pedagogerna får även lära sig praktiska metoder för att undersöka och förstå elevernas sociala samspel och utifrån denna förståelse arbeta på ett sätt som främjar trygghet och studiero genom att förebygga kränkningar och skolfrånvaro.

 

Barn- och utbildningsförvaltningen har även påbörjat ett samarbete med en organisationskonsult som disputerat i välfärd- och socialvetenskap. Organisationskonsultens uppdrag är att kartlägga, moderera och utvärdera personalens kunskapsprocess före och under kompetensutveckling i Jenvéns arbetsmodell.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-09-28

Aktuellt

Kontakt

Utvecklingsledare

Johanna Ljungqvist

0502-60 63 22

 

Folkhälsostrateg
Malin Gustafsson
0502-60 64 46

 

Postadress
Tidaholms kommun
522 81  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning