Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Framtidens skola

Allt pekar mot att vi kommer att bli fler i Tidaholms kommun de kommande åren. Det betyder att vi behöver nya skollokaler till våra barn och unga.

Det kommer att byggas en ny skola i Tidaholm. Projektet Framtidens skola syftar till att utreda vilken typ av lokaler som ska byggas. Efter ett beslut i kommunstyrelsen i mars 2016 utreds nu två möjligheter: Bygget av en ny högstadieskola (för årskurs 7-9) eller bygget av en skola för de lägre åldrarna (F-6).


Just nu pågår en inledande projektering där för- och nackdelar med de två alternativen sammanställs. Man tittar också på lämpliga platser för en ny skola och ser över vad olika alternativ skulle kosta. Uppdraget finns hos barn- och utbildningsförvaltningen men även tekniska förvaltningen och miljö- och byggnadsförvaltningen är redan nu involverade.

Ny skola 2020

Beslut om vilken skola som ska byggas beräknas fattas av kommunfullmäktige under hösten 2016. Efter att beslut fattas om vilken typ av lokaler som ska byggas kommer projekteringen att gå vidare med mer praktiska frågor, som hur lokalerna ska utformas.

 

Den nya skolan beräknas stå färdig 2020.

Referensgrupper är med hela vägen

Redan i projektets inledande skede formades referensgrupper. Det finns fyra referensgrupper: elever, personal, skyddsombud och skolledare. Ju längre projektet kommer desto mer praktiska blir frågeställningarna och referensgrupperna kommer att få mer och mer att tycka till om.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-11-07

Aktuellt

Kontakt

Projektledare 
Ci Olofsson
0502-60 61 28

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning