Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hälsobefrämjande organisationer i Tidaholms kommun

Social- och omvårdnadsförvaltningen har blivit beviljade pengar från Europeiska socialfonden för att arbeta med kompetenshöjning och att skapa hälsobefrämjande arbetsplatser under perioden 1 mars 2012 – 28 februari 2014.


Projektet vänder sig till all personal inom omvårdnadsförvaltningen, ca 440 personer och individ och familjeomsorgen, ca 20 personer.

Projektägare är social- och omvårdnadsförvaltningen och styrgruppen består av kommunchef, personalchef, socialchef, omvårdnadschef och projektledare.

Bakgrund- hög arbetsbelastning och höga sjukskrivningssiffror

Ett flertal yrkeskategorier inom vård och omsorg och socialtjänst har i olika undersökningar framstått som riskyrken i fråga om fysisk och psykosocial belastning.

Anställda inom verksamheterna rapporterar ohälsa i större utsträckning än medarbetare inom andra kommunala förvaltningar.


Kravet på kunskaper för de som arbetar inom omsorgen har även ökat då bland annat vårdtagare har blivit äldre och sjukare.


Inom social- och omvårdnadsförvaltningen i Tidaholms kommun är sjukskrivningssiffrorna något högre än övriga kommunen och de har en relativt hög korttidssjukfrånvaro.

Projektets Syfte och mål

Syftet med projektet är att kartlägga behovet av och genomföra kompetensutvecklingsinsatser och att stärka samverkan i syfte att sänka kort- och långtidssjukfrånvaron.

Målet är att skapa hälsobefrämjande arbetsplatser och att minska kort- och långtidssjukskrivningarna inom omvårdnadsförvaltningen och individ och familjeomsorgen.

Aktiviteter inom projektet​

 • Enkät till alla anställd med frågeställningar som berör hälsosituationen inom de olika verksamheterna.
 • Utbilda förändringsledare
 • Utveckla en Tillgänglighetsplan
 • Konkretisera kommunens Jämställdhetsplan
 • Utbildningsinsatser till all personal
 • Friskvårdshalvtimmen

Utbildningar inom projektet​

 • Självkännedomsutbildning för all personal
 • Hälsoutvecklande ledarskap för chefer och arbetsledare
 • Psykiatri
 • Organisationsutveckling
 • Mental hälsa, mindfullnes
 • Stresshantering
 • Samtalsmetodik
 • Fysisk hälsa

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-08-22

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning