Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

En jämlik hälsa för barn 0-5 år

En glad bebis med sin glada mamma

Under 2014-2017 drev Tidaholms kommun projektet ”En jämlik hälsa för barn 0-5 år” i samarbete med Närhälsan och Polisen. Projektet har syftat till att öka förutsättningarna för att alla barn i kommunen ska få en god start i livet.

I Tidaholm finns relativt många barn som upplever problematik kring övervikt, obehörighet till gymnasiet, psykisk ohälsa och placeringar eller andra insatser inom socialtjänsten. Detta är bakgrunden till att projektet startade. Forskning visar att tidiga insatser för barn i låga åldrar kan ha en stor påverkan på hälsa och välmående genom livet. Därför är det viktigt att gynna alla barns hälsa och att jobba tillsammans för barns bästa – från början.

 

I projektet ägde en kartläggning rum där personal berättade vad som brast i arbetet med barn och i samverkan mellan berörda verksamheter. Utifrån kartläggningen genomfördes en serie insatser mellan 2015-2017, varav de flesta nu införlivats i det dagliga arbetet.

 

Projektet har bland annat resulterat i förbättrade rutiner för orosanmälan av barn som far illa, en aktivitetsguide och ett utökat föräldrastöd. Samverkan upplevs ha förbättrats och kunskapen om barns hälsa och rättigheter ha ökat. Barn har fått ökade möjligheter till inflytande och ett politiskt beslut har fattats som säger att alla ärenden som rör barn ska beakta barns rättigheter. Läs mer om resultaten i projektets slutrapport till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-06-21

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning