Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Besöksnäringsprojekt - Tidaholm

Besöksnäringsprojekt- Tidaholm syftar till att utveckla Tidaholms besöksnäring. Projektet har som mål att få hit fler besökare och sätta namnet Tidaholm och Skaraborg på kartan.

Besöksnäringsprojektet är finansierat av Leader. Leader är en europeisk jordbruksfond för landsbygdsutveckling, där turism ingår som en viktig del.


Tidaholms kommun äger projektet men det är näringen som driver projektet. De företag som är med i projektet är Vincontoret, Hellidens slott, Tidaholms stadshotell, Hökensås sportfiske, Hökensås semesterby, Tidaholms handel och Studieförbundet Vuxenskolan.

Projektets syfte och mål

Syftet med projektet är att öka samverkan och utveckla befintlig besöksnäring samt ge förutsättningar för nya företag att etablera sig inom näringen.


Dessutom vill projektet skapa nya koncept och produkter som kan nå en större målgrupp. Detta ska göras genom paketering av olika produkter som marknadsförs gemensamt.


Målsättningen med projektet är att öka tillväxten genom att få hit fler besökare och sätta namnet Tidaholm och Skaraborg på kartan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-08-22

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning