Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Tekniska nämnden

Blomsterplanteringar i Tidaholm

Tekniska nämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom gatu- och väghållning, vatten- och avloppsverk, renhållning och avfallshantering, skötsel av parker och andra allmänna platser, trafikplanering och trafiksäkerhet samt fastighetsförvaltning och lokalförsörjning. Nämnden består av sju ledamöter och fem ersättare som väljas av kommunfullmäktige vart fjärde år.

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för:

  • snöröjning och gaturenhållning
  • ärenden kring tomt- och småhuskö
  • energirådgivning
  • kommunens affischtavlor


Tekniska nämnden sammanträder på följande datum:

Sammanträden 2017

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

25

22

22

19

17

20

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 


13

18

15

13

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-18

Kontakt

Tekniska nämndens ordförande

Lennart Rehn

0733-86 68 77

Vice ordförande

Håkan Daremark

0705-92 31 84

Nämndsekreterare
Siw Strandh 
0502-60 60 95

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning