Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Motioner 2016

Politiker som är valda och deltar i kommunfullmäktige kan lämna in ett förslag, det kallas motion.


En motion får bara ta upp ett ämne. Om den som lägger motionen vill ta upp flera saker ska han eller hon lämna in en motion för varje ämne. Motionen ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter och lämnas antingen till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. De nämnder som berörs måste utreda frågan och lämna ett svar inom ett år.


Informationen i filerna nedan är publicerad som en bild.
Om du inte kan läsa texten är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren för uppläsning av texten.


Motion om:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
fritt inträde till Barnens Hus för barn skrivna i Tidaholms kommun.pdf 399.5 kB 2016-11-22 09.31
ekonomisk beräkning och redovisning för invandring mångkultur och integration i Tidaholm.pdf 597.4 kB 2016-11-22 09.31
förberedelseskola i Tidaholms kommun.pdf 660.5 kB 2016-10-11 08.26
ett demokratilyft i Tidaholms kommun.pdf 541.8 kB 2016-10-11 08.14
kontaktperson till ensammkommande efter sin 18-årsdag.pdf 398.2 kB 2016-10-11 08.14
att Tidaholm bygger en ny högstadieskola i centrala Tidaholm för åk 7-9.pdf 303.4 kB 2016-10-11 08.14
gör friskvårdsbidraget för kommunanställda individuellt.pdf 359.6 kB 2016-09-19 08.31
utreda möjligheten att etablera bebyggelse på Hellidsberget mellan slalombacken och uppfarten till Hellidens slott och Sisustugan m.m.pdf 360.1 kB 2016-09-13 07.36
barn till skiftarebetare ska få bättre möjlighet till barnomsorg.pdf 422.9 kB 2016-09-13 07.36
att från Västtrafik beställa utökning av grundutbudet till att omfatta måndag-söndag.pdf 398.9 kB 2016-09-13 07.35
att alla barn och ungdomar ska få fiska kostnadsfritt utmed Tidaholm där det idag krävs fiskekort.pdf 323 kB 2016-09-13 07.33
att kommunen utreder för och nackdelar med att skapa en högstadieenhet i vår kommun.pdf 467.1 kB 2016-09-13 07.31
gång och cykelväg mot Ekedalen.pdf 327.3 kB 2016-09-13 07.29
att alla elever i årskurs 9 ska göra en resa till Auschwitz eller annat läger.pdf 327.2 kB 2016-05-04 08.07
att införa kommunala väktare.pdf 471.5 kB 2016-03-30 07.30
utegym längs Ringleden.pdf 306.7 kB 2016-05-04 08.04
att kommunen utreder behovet av trygghetsboende.pdf 67.4 kB 2016-02-16 13.07

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Kanslichef

Thomas Lindberg

0502-60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning