Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Motioner 2015

Politiker som är valda och deltar i kommunfullmäktige kan lämna in ett förslag, det kallas motion.


En motion får bara ta upp ett ämne. Om den som lägger motionen vill ta upp flera saker ska han eller hon lämna in en motion för varje ämne. Motionen ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter och lämnas antingen till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. De nämnder som berörs måste utreda frågan och lämna ett svar inom ett år.


Informationen i filerna nedan är publicerad som en bild.
Om du inte kan läsa texten är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren för uppläsning av texten.


Motion om:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
att förbereda Tidaholms kommuns anslutningar för Götalandsbanan.pdf 464.1 kB 2015-12-22 11.48
handlingsplan för Tidaholms kommun utifrån FNs klimatavtal i Paris den 12 dec 2015.pdf 449.5 kB 2015-12-22 11.48
från mottagen till Tidaholmare.pdf 423 kB 2015-12-22 11.48
coffice.pdf 324 kB 2015-10-30 08.57
att delar av den kommunala verksamheten för löpande skötsel läggs ut på entreprenad.pdf 292.4 kB 2015-10-30 08.56
internationellt centrum i Tidaholm.pdf 386.8 kB 2015-10-14 10.09
byggklara tomter.pdf 405.5 kB 2015-10-14 10.08
införande av insynsplats i nämnder och kommunstyrelse.pdf 363.8 kB 2015-10-14 10.07
idrottspolitiskt program.pdf 332.1 kB 2015-08-05 07.17
sanstrand vi Plaskis.pdf 259.1 kB 2015-08-05 07.17
bildande av skolråd.pdf 363.7 kB 2015-06-02 08.08
miljögifter och farliga kemikalier i förskolor och skolor.pdf 137.7 kB 2015-04-15 07.31
avfallsförbränning.pdf 59.5 kB 2015-04-15 07.31
upphävande av inriktningsbeslut gällande Kungsbroområdet.pdf 54.7 kB 2015-04-15 07.31
att Tidaholm anmäler sitt intresse att delta i försöket att införa betyg från årskurs 4 i en av våra skolor..pdf 51.2 kB 2015-04-15 07.31
lekyta vid Forsenskolan.pdf 65.9 kB 2015-04-15 07.31

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Kanslichef

Thomas Lindberg

0502-60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning