Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Motioner 2012

Politiker som är valda och deltar i kommunfullmäktige kan lämna in ett förslag, det kallas motion.


En motion får bara ta upp ett ämne. Om den som lägger motionen vill ta upp flera saker ska han eller hon lämna in en motion för varje ämne. Motionen ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter och lämnas antingen till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. De nämnder som berörs måste utreda frågan och lämna ett svar inom ett år.


Informationen i filerna nedan är publicerad som en bild.
Om du inte kan läsa texten är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren för uppläsning av texten.


Motion om:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Kanslichef

Thomas Lindberg

0502-60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning