Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Motioner

Politiker som är valda och deltar i kommunfullmäktige kan lämna in ett förslag, det kallas motion.

Nedan finns motioner för år 2017.
Tidigare års motioner finns i menyraden till vänster.

 

En motion får bara ta upp ett ämne. Om den som lägger motionen vill ta upp flera saker ska han eller hon lämna in en motion för varje ämne. Motionen ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter och lämnas antingen till kommunstyrelsens kansli eller vid ett sammanträde med fullmäktige. De nämnder som berörs måste utreda frågan och lämna ett svar inom ett år.

 

Informationen i filerna nedan är publicerad som en bild.
Om du inte kan läsa texten är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren för uppläsning av texten.

 

Motion om:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Resecentrum Vänthall.pdf 70.2 kB 2017-10-10 11.54
Ökad barnsäkerhet i Madängsholm.pdf 88.5 kB 2017-05-09 12.42
Starta ett projekt med MärkDNA.pdf 305.2 kB 2017-05-09 12.42
Förbättrad lekplats i Madängsholm.pdf 88.6 kB 2017-05-09 12.42
Marknadsföring på skyltar vid väg 26.pdf 304.8 kB 2017-04-12 15.28
Ensamkommandes rätt till god man.pdf 412.4 kB 2017-04-12 15.28
Fler platser på förskolan i Madängsholm.pdf 404 kB 2017-03-09 08.16
Utökad barnomsorg på landsbygden.pdf 371.4 kB 2017-03-09 08.16

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-17

Kontakt

Kanslichef

Thomas Lindberg

0502-60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning