Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Medborgarförslag 2012

Alla som är folkbokförda i Tidaholms kommun kan lämna in egna medborgarförslag till kommunfullmäktige.


Även barn och ungdomar kan lämna in medborgarförslag eftersom det inte krävs att du har kommunal rösträtt. Ett medborgarförslag kan endast läggas av en enskild person.


Informationen i filerna nedan är publicerad som en bild.

Om du inte kan läsa texten är du välkommen att kontakta kommunsekreteraren för uppläsning av texten.


Medborgarförslag om:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
nedtagning av träd i Stadsparken.pdf 51.4 kB 2012-12-17 10.22
en cykelpark.pdf 149.8 kB 2012-12-17 10.21
asfaltering av gång- och cykelväg Korsgatan - bron vid Daghemmet Björnen.pdf 884.1 kB 2012-11-02 11.46
en handikappanpassad vattentoalett vid badet i Fröjered..pdf 60.5 kB 2012-10-01 14.43
att utreda möjligheterna att ordna en äventyrsbana-stig för barn i alla åldrar.pdf 76.9 kB 2012-10-01 14.43
Kungsbroskolans område.pdf 72.4 kB 2012-09-12 13.59
fortsatt upprustning av Koma och Plaskdammen.pdf 62.7 kB 2012-08-13 14.26
träningslokal TGS.pdf 52.4 kB 2012-08-13 14.26
tysta områden.pdf 342.3 kB 2012-06-25 15.05
uppsättning av papperspellar i centrala Tidaholm.pdf 34.3 kB 2012-04-16 09.22
nya kolonilotter.pdf 32.5 kB 2012-04-16 09.22
foderautomat.pdf 56.8 kB 2012-04-16 09.22
uppsättnig av viltstängsel utmed väg 26.pdf 38.8 kB 2012-02-08 14.11
uppförande av elstolpar för husbilar.pdf 38.1 kB 2012-02-08 14.08
marknadsföringsbidrag till föreningar.pdf 33.4 kB 2012-02-08 14.07
angående ändrade öppettider i badhuset.pdf 30.1 kB 2012-02-08 14.06

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Kanslichef

Thomas Lindberg

0502-60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning