Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ledamöter

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2015—31 december 2018.
 

Förkortningar:

(DHR) = Delaktighet handlingskraft rörelsefrihet, (SRF) = Synskadades riksförbund, (HRF) = Hörselskadades riksförbund, (RBU) = Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, (RSMH) = Riksförbundet för social och mental hälsa, (KS) = Kommunstyrelsen


Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Ordförande:
Anna-Karin Skatt (KS)


Vice ordförande:
Ingemar Johansson (KS)


Ledamöter:
Lotta Carlsson (DHR), Annelie Källkvist (SRF), Jonny Lejonberg (HRF), Pär-Ola Olausson (RBU), Marita Dahlqvist (RSMH Hoppet), Göte Johansson (Strokeföreningen), Anna-Karin Skatt (KS).


Ersättare:
Lennart Lundell (DHR), Kerstin Karrin (SRF), Annelie Aspensten (HRF), Anna Nordh Svensson (RBU), Lilian Dahlqvist (RSMH Hoppet, Bengt Söderstedt (Strokeföreningen), Runo Johansson (L).

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-01-31

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning