Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Person i rosa tröja som åker rullstol i hög fart

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de funktionshindrades riksorganisationer inom kommunen.

Genom rådet ska de funktionshindrade få större delaktighet i samhällets insatser och kunna ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.


Rådet ger synpunkter och är ett referensorgan i ärenden som rör funktionshindrades situation. Kommunala rådet för funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-21

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning