Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ledamöter

Ledamöter och ersättare är valda för mandatperioden 1 januari 2015—31 december 2018.
 

Förkortningar:

(SON) = Social- och omvårdnadsnämnden, (KS) = Kommunstyrelsen, (PRO) = Pensionärernas riksorganisation, (SPF) = Sveriges pensionärsförbund (SKPF) = Svenska kommunala pensionärers förbund 


Kommunala pensionärsrådet

Ordförande:
Christer Johansson (SON)


Vice ordförande:
Lars Hjertén (SPF)


Ledamöter:
Christer Johansson (ordförande SON), Anna-Karin Skatt (KS), Göran Blom (PRO), Majken Nielsen (PRO), Arne Nyman (PRO), Lars Hjertén (SPF), Kerstin Thuvesson (SPF), Ruby Lindström (SPF), Bo Yngvesson (SKPF).


Ersättare:
Peter Friberg (SON), Ingemar Johansson (KS), Lars Norström (PRO), Eje Lindblad (PRO), Britt Pettersson (PRO), Sven Sandrén (SPF), Britt Nilsson (SPF), Birgitta Brothén (SPF), Uno Svensson (SKPF).

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-09-24

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning