Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Barn- och utbildningsnämnden

Ett äpple ligger i en uppslagen bok

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för barn- och utbildningsverksamheten i kommunen. Nämnden består av nio ledamöter och sju ersättare som väljs av kommunfullmäktige vart fjärde år.

 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för:

  • Barnomsorg
  • Föreskoleklass och grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Kommunal vuxenutbildning
  • Utbildning i Svenska för invandrare
  • kommunal kulturskola

 

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder på följande datum:

Sammanträden 2018

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

25

22

22

26

15

7

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

 


13

11

8

13

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-18

Kontakt

Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Lena Andersson

0734-61 43 48

 

Vice ordförande

Krister Rohman

0705-21 31 29

 

Nämndsekreterare
Johanna Aldén
0502-60 61 05

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning