Tidaholms Bostad AB ledamöter och revisorer

Nedanstående personer är valda för tiden efter ordinarie bolagsstämma 2011 till och med ordinarie bolagsstämma 2015.

Ledamöter

Ordförande:

Christer Cunow
Kanalgatan 44, 522 33 TIDAHOLM

Vice ordförande:

Göran Liljegren
Lagmansgatan 39, 522 35 TIDAHOLM

Ledamöter:

Olof Kling, Christer Cunow, Göran Liljegren

Revisorer

Lekmannarevisorer:

CarlOve Kruus, Tord Viktorsson

Lekmannarevisorsersättare:

Birgitta Karlsson

Auktoriserad revisor:

Peter Sjöberg, Öhrlings Pricewoterhouse Coopers

Auktoriserad revisorsersättare:

Marianne Lindgren-Johansson, Öhrlings Pricewoterhouse Coopers

Ombud

Av kommunstyrelsen för åren 2011-2015 utsedda

Ombud vid bolagsstämmor:

Per-Erik Thurén

Ombud, ersättare:

Michael Brisman

Tipsa andra genom att skicka till:
Ansvarig för sidan:
Senast publicerad: 2014-09-10

Kontakt

Tidaholms Bostad AB
Tidaholms bostad AB
Telefon:  0502-60 65 10
Fax: 0502-60 65 12


Postadress
Box 54
522 22  Tidaholm

Relaterade länkar

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt