Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Författningssamling miljö- och byggnadsnämnden

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i Tidaholms kommun.


Nedan finns författningssamlingar för miljö- och byggnadsnämnden.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 271.5 kB 2016-10-25 11.42
Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Tidaholms kommun.pdföppnas i nytt fönster 89.3 kB 2011-08-10 11.37
Reglemente miljö- och byggnadsnämnden.pdföppnas i nytt fönster 95.5 kB 2017-08-09 09.22
Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagsstiftningen 2011:22.pdföppnas i nytt fönster 202.9 kB 2011-09-07 10.03
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken.pdföppnas i nytt fönster 336.2 kB 2016-03-08 13.23
Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer.pdföppnas i nytt fönster 76.2 kB 2016-03-14 14.41
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.pdföppnas i nytt fönster 77.8 kB 2016-03-14 14.37
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen 2013:12.pdföppnas i nytt fönster 107.5 kB 2013-06-19 08.49

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Kanslichef
Thomas Lindberg
0502-60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning