Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Allmänna val

Demokrati bygger på att folket i fria allmänna val utser sina representanter. Genom att rösta kan du påverka det samhälle som du lever i.  

I Sverige genomförs kommunalval den tredje söndagen i september vart fjärde år. Sedan 1970 infaller i Sverige val till riksdag, kommuner och landsting på samma dag.


Vi har så kallade proportionella val. Detta betyder att respektive parti blir representerat i riksdag, landsting, kommunfullmäktige och Europaparlament med det antal mandat (representanter) som står i förhållande till det antal röster som partiet får i valet.


Det är inte nödvändigt att vara svensk medborgare för att få rösta i kommunalvalet, men man måste vara bosatt i kommunen.

I Sverige måste du vara 18 år för att kunna rösta i ett val.

Du har rösträtt till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • Svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
  • medborgare i något av EUs medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge, och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen.

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.


Svenska medborgare som utvandrat måste alltså någon gång ha varit folkbokförda i Sverige för att få rösta i riksdagsvalet.

Vem kan väljas?

  • Svensk medborgare, som uppfyller kraven att rösta, kan väljas till riksdagsledamot, landstingsledamot eller kommunfullmäktig.
  • För att bli vald i landstings- eller kommunfullmäktigeval måste personen dessutom vara folkbokförd i det landstingsområde eller i den kommun som valet gäller.


Om du är intresserad av att engagera dig politiskt rekommenderas att du tar kontakt med företrädare för det politiska parti som du känner stämmer bäst överens med dina åsikter.

Var kan jag rösta?

Tidaholms kommun är indelat i 7 valdistrikt med en vallokal i varje. Uppgifter om var du skall rösta bestäms av var du bor och framgår av det röstkort du får inför varje val. Du kan också förtidsrösta. Om du är förhindrad att själv ta dig till röstningslokal eller vallokal kan du rösta via ombud. Tidaholms kommuns valnämnd genomför även röstmottagande på kommunens äldreboenden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning