Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa frågor till kommunfullmäktige under Allmänhetens frågestund.

Allmänhetens frågestund är en av de första punkterna på kommunfullmäktiges sammanträden och brukar hållas cirka kl. 18.

Din fråga ska vara av allmänt intresse och besvaras av kommunalråd eller ordförande/vice ordförande i den nämnd som berörs. För svar krävs att du som frågeställare är närvarande.

Kommunfullmäktige har ett sammanträde i månaden, i regel sista måndagen i månaden. Sammanträdena hålls i Disponentvillan eller Stadsbiblioteket.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-15

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning