Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Sammanträdesprotokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2018-02-06

Protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-02-06 är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / Bevis

 


 

 


 

 

Nämnd/Styrelse:

 

 

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsuskott

 

 

Sammanträdesdatum:

 

 

2018-02-06

 

 

Paragrafer:

 

 

§§ 27-43, §§ 45-46, §§ 49-50 §§ 52-62

 

 

Anslaget publicerades:

 

 

2018-02-09

 

 

Anslaget tas ner:

 

 

2018-03-01

 

 

Förvaringsplats för protokollet:

 

 

Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm

 

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-09

Kontakt

Kanslichef

Markus Wästefors

0502 - 60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning