Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Sammanträdesprotokoll från Miljö- och byggnadsnämnden 2017-12-13

Protokoll från Miljö- och byggnadsnämndens sammanträde 2017-12-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag / Bevis

 


 

 


 

 

Nämnd/Styrelse:

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden

 

 

Sammanträdesdatum:

 

 

2017-12-13

 

 

Paragrafer:

 

 

§§ 116 - 137

 

 

Anslaget publicerades:

 

 

2017-12-21

 

 

Anslaget tas ner:

 

 

2018-01-10

 

 

Förvaringsplats för protokollet:

 

 

Stadshuset,Tidaholm

 

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-22

Kontakt

Kanslichef

Markus Wästefors

0502 - 60 60 48

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning