Begäran om kopia av egen betyg

Här kan du beställa en kopia av betyg från skolor som drivits i Tidaholms kommuns regi.

Nedanstående uppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
För mer information om personuppgiftslagen klicka på länken: