Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Reningsverk

Reningsverk

Avloppsverket tar hand om vårt nyttjade vatten, renar det efter konstens alla regler och återbördar det till naturens eviga kretslopp.

Tidaholms stads reningsverk

Reningsverket vid Tidan tar emot Tidaholms avloppsvatten och renar det i tre steg, mekaniskt, biologiskt och kemiskt. Vattnet går sedan vidare genom polerdammar och våtmarker för att till sist släppas ut Tidan.

Slam

Överskottsslammet pumpas in i rötkammaren och bildar gas som vi använder både för att värma våra lokaler och för att driva våra processer i reningsverket. Det rötade slammet återförs till naturen i energiodlingar och som anläggningsjord.

Övriga reningsverk

Vi har också ett antal mindre reningsverk i Kungslena, Gälleberg, Fröjered och Folkabo. Dessa verk har lite enklare rening och i vissa fall mer naturnära metoder.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-20

Kontakt

Tekniska kontorets kundtjänst
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 62 00
Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse

Driftansvarig vatten- och avloppsverket
Benny Fredriksson
Telefon: 0502-60 60 90
Mobil: 0703-79 55 19
Jourtelefon: 0703-31 60 86
(kl. 16-07)

Besöksadress
Norra Kyrkogårdsgatan 18
522 32 Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning