Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Enskilt avlopp

Du som bor i ett hus som inte är kopplat till det kommunala avloppsnätet måste själv se till att ditt avloppsvatten renas innan det når grundvatten eller vattendrag. Detta gör du genom att bygga en så kallad enskild avloppsanläggning.

WC-stol med blommor

Enskilda avloppsanläggningar kan se ut på många olika sätt, men grundkravet är att avloppsvattnet ska genomgå slamavskiljning plus ytterligare minst ett reningssteg innan det släpps ut i marken eller i något dike.

Tillstånd eller anmälan

Att bygga en enskild avloppsanläggning som ska ta hand om avloppsvatten från toaletter kräver alltid tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Tillstånd krävs även för andra typer av toaletter, till exempel torrtoalett, förmultningstoalett och frystoalett.

BDT-vatten

Ligger huset i Bredsjöns eller Vitareds stugområde krävs tillstånd även för avloppsanläggning från enbart bad, disk eller tvätt (BDT-vatten). I övriga delar av Tidaholms kommun räcker det med en skriftlig anmälan om du ska bygga en avloppsanläggning för enbart BDT-vatten.

Sök tillstånd innan du utför några åtgärder

Om du ska anlägga en ny enskild avloppsanläggning, åtgärda en befintlig eller vill ha mer information om enskila avlopp ska du vända dig till miljö- och byggkontoret. Kom ihåg att du inte får påbörja något arbete med att bygga avloppsanläggning innan du fått tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-18

Kontakt

Miljöinspektör
Jan A. Bjerenius
0502-60 60 13

Tekniska kontorets kundtjänst
Kundtjänst
Telefon: 0502-60 62 00

Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning